svg-chess-rules svg-chess svg-dashboard finances svg-payment svg-register

Regulamin promocji „5 złotych na start“.

PROMOCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA DNIA 18.09.2018
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „5 złotych na start!”.

 2. Organizatorem promocji jest Chess Club Sowiniec sp z o.o. z siedzibą główną w Poznaniu (kod 61-189), adres: ul. Stanisława Taczaka 13, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000723321, NIP 7831774162, REGON 369700705.

 3. Intencją organizatorów konkursu promocji „5 złotych na start!“ jest umożliwienie uczestnictwa na pełnych prawach portalu.

 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.07.2018.

 5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu szachowego ChessGold.com.pl i polega na doładowaniu konta użytkownika kwotą 5,00PLN (słownie pięć złotych).

 6. Promocja trwa do momentu zakończenia jej przez organizatora. Warunkiem uczestnictwa jest podanie w wyznaczonym przez organizatora miejscu numer telefonu komórkowego użytkownika, na który zostanie wysłany SMS z kodem doładowującym jego konto kwotą 5 (słownie: pięciu) złotych. Promocja dotyczy tylko numerów rozpoczynających się od prefiksu +48.

 7. Użytkownik portalu, który uzupełni poprawnie swój profil o numer telefonu zgadza się na wpisanie go do bazy kontaktowej portalu ChessGold.

 8. Kwota doładowania nie może zostać wypłacona przez użytkownika, który nie rozegrał żadnej gry na platformie ChessGold.

 9. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji, a tym samym jego zasad, a także akceptację regulaminu sklepu opublikowanego na stronie: https://chessgold.com.pl/regulamin/

 10. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać́ w formie elektronicznej na adres e-mail: support@chessgold.com.pl w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu wykorzystania promocji.

 11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje organizator.

 12. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać́ dokładny opis reklamacji oraz dane uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Wir verwenden Cookies!

Um die Nutzung unserer Website zu erleichtern und um sie an die Bedürfnisse unserer Nutzer anzupassen, verwenden wir Cookies. Read more

Accept
Accept